close

註冊帳號

(若要更新驗證碼,請點選圖片)
已經有帳號了嗎? 登入
close

重設密碼

請輸入你註冊時的Email,我們會發送一封信件,點擊信件中的連結以重設密碼
close

重設密碼

一封包含重設密碼使用說明的訊息已經送到你的電子郵件信箱。
2022/05/12 活動
2022年美國國務院CLS及教育部TISLP接待家庭錄取名單

國立成功大學文學院華語中心

美國國務院CLS 及教育部TISLP課程 接待家庭錄取名單

 

壹、            接待家庭錄取名單:(按報名先後順序)

CLS

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O(南區)

 

TISLP

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O             O             O             O             O

O(善化)

 

貳、            注意事項:

後續培訓等事宜將個別電郵通知;若您有任何疑問,請來信 11103041@gs.ncku.edu.tw

 

聯絡人:楊紀騰 (華語中心CLS計畫專員)