close

註冊帳號

(若要更新驗證碼,請點選圖片)
已經有帳號了嗎? 登入
close

重設密碼

請輸入你註冊時的Email,我們會發送一封信件,點擊信件中的連結以重設密碼
close

重設密碼

一封包含重設密碼使用說明的訊息已經送到你的電子郵件信箱。
2022/05/11 活動
2022 美國大學生華語研習團語伴錄取公告

國立成功大學文學院華語中心

美國國務院CLS 及教育部TISLP課程 語伴錄取名單

 

壹、語伴錄取名單:

CLS

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)       

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)       

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

 

TISLP

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

O (正取)        O (正取)        O (正取)        O (正取)

 

備取

1. O       2. O       3. O

4. O       5. O       6. O

 

 

貳、注意事項:

報到事項及後續培訓等事宜將個別電郵通知;若您有任何疑問,請來信 11103041@gs.ncku.edu.tw