close

Account

(To renew the verification code, please click the picture.)
Have an account already? Login
close

Reset Password

Please enter your register email. We will send a letter to your email. Click the link in the letter to reset your password
close

Reset Password

An email with instructions for resetting the password has been sent to your email.

Học bổng

Học bổng chung

Học bổng Mỗi tháng 6.000 tân Đài tệ , tổng cộng 6 tháng
Điều kiện đăng ký 1. Đăng ký học chính quy các lớp mùa xuân / thu của trung tâm
2. Sẽ tiếp tục học ít nhất 6 tháng
3. Tổng thành tích đạt 85 điểm trong học kỳ
Đơn vị tiếp nhận Trung tâm tiếng Trung Đại học Quốc gia Cheng Kung
Phương thức nộp hồ sơ Phương thức nộp hồ sơ chi tiết sẽ được thông báo trong lớp học mùa xuân / mùa thu hàng năm

Học bổng tiếng Trug Quốc

Học bổng Mỗi tháng 25.000 tân Đài tệ
Điều kiện đăng ký Người có quốc tịch nước ngoài đủ 18 tuổi trở lên, tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.
Tuy nhiên, những người có một trong các điều sau đây không được phép đăng ký:
(1) Là Hoa kiều hoặc có hộ chiếu Trung Hoa Dân Quốc.
(2) Đã học tiếng Trung tại Đài Loan hoặc đã tham gia một khóa học cấp bằng tại Đài Loan.
(3) Đã từng nhận học bổng này hoặc học bổng Đài Loan.
(4) Trong thời gian học tập tại Đài Loan, được trao đổi sinh viên theo học trong thỏa thuận hợp tác học thuật ký kết giữa các trường đại học trong nước và các trường nước ngoài.
(5) Đồng thời nhận được phí trợ cấp do các cơ quan chính phủ (tổ chức) hoặc do trường thiết lập .
Đơn vị tiếp nhận văn phòng đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc thuộc quốc tịch và nơi cư trú của người nộp đơn
Phương thức nộp hồ sơ Links

Học bổng Đài Loan

Học bổng Khoản trợ cấp hàng tháng là 25.000 Đài tệ trong thời gian học tiếng Trung
Trợ cấp hàng tháng 30.000 Đài tệ cho các chương trình cấp bằng
Điều kiện đăng ký (1) Công dân nước ngoài tốt nghiệp trung học phổ thông trở lên, học lực giỏi, hạnh kiểm tốt.
(2) Không có quốc tịch Đài Loan.
(3) Không có thân phận Hoa kiều .
(4) Chưa theo học chương trình cấp bằng tương tự tại Đài Loan.
(5) Trong thời gian nhận học bổng, không phải là sinh viên trao đổi tại Đài Loan dựa trên các thỏa thuận hợp tác học thuật đã ký với các trường nước ngoài.
(6) Sinh viên có học bổng chưa từng bị chính phủ Đài Loan hoặc cơ sở giáo dục khác hủy bỏ
Đơn vị tiếp nhận Văn phòng Đại sứ quán Trung Hoa Dân Quốc ở nước ngoài
Phương thức nộp hồ sơ Links